Dispenser List
. Agnes--Black hair Thumb tab, ™ & © Uni
. Dave--2 Eyes, Thumb tab, ™ & © Uni
. Gru--Black grey scarf, ™ & © Uni
. Jerry--Black hair, Smiling, Thumb tab, ™ & © Uni
. Jerry (Short Stem)--2 Eyes, Thumb tab, ™ & © Uni
. Stuart--One Eye, Thumb tab, ™ & © Uni
. Stuart (Short Stem)--One Eye, Thumb tab, ™ & © Uni